voor koren

Introductie

Ik ben sopraan en zing van kleins af aan al in koren. Door mijn liefde voor het zingen in ensembles ben ik uiteindelijk zang gaan studeren.

Ik heb jarenlange ervaring als koorzanger en zing momenteel in gezelschappen als het Laurens Collegium Rotterdam, Capella Frisiae en het Groot Omroepkoor. Naast mijn privépraktijk aan huis en werkzaamheden als solist ben ik als zangdocent verbonden aan Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam, en maak ik muziek- en zangworkshops op locatie voor Stichting Buitenkunst voor kinderen en volwassenen.

Tijdens mijn conservatoriumstudie heb ik onderzoek gedaan naar koorzang en de groepsdynamica die voorkomen in een zangvereniging. Uit mijn onderzoek bleek namelijk dat er veel koren de wens te kennen geven meer aan de kwaliteit van de koorklank te willen werken maar daar tijdens de reguliere repetitie geen tijd voor kunnen vinden (behalve tijdens het inzingen). Dirigenten die ik heb geïnterviewd gaven vaak aan er te weinig tijd en/of kennis over te hebben. En uiteraard komt de groepsdynamiek van een koor in beeld. Welke leeftijd heeft het koor gemiddeld? Met welk doel wordt er gerepeteerd? Hoe ambitieus is een gezelschap? Hoe groot is de rol van sociaal netwerk, een avond gewoon lekker ontspannen zingen en plezier maken of toewerken naar een concours of korenfestival? (het één sluit het ander niet uit, natuurlijk!)  Het moet uiteraard aansluiten bij de wensen van de deelnemers en beslist geen theoretisch verhaal worden over zangtechniek!

Op welk niveau dan ook; een workshop stemvorming levert altijd iets op!    

Voor wie?

Koren, dirigenten en koorzangers die zouden willen werken aan stemvorming en zangtechniek, met als doel de koorklank te verbeteren, meer controle over de stem te hebben, meer eenheid in een klank te creëren.. en dat zijn maar enkele voorbeelden! 

In welke vorm?   

Voorop gesteld: een workshop is altijd op maat gemaakt. Daarom is een gesprek met de dirigent en/of bestuur vooraf noodzakelijk. In dit gesprek wordt duidelijk wat de wensen zijn vanuit de dirigent en koorleden, wat het niveau is, of er bepaalde vocale problemen zijn, wat de insteek is van het koor, ambities en dergelijke.

Voorbeelden van een workshop kunnen dan zijn:

– Losse workshops stemvorming per stemgroep

– Losse workshops voor het hele koor

– Coaching tijdens een studiedag/weekend

– Wekelijkse stemvorming in kleine groepen (evt. parallel aan de repetitie)

–  …

In overleg is er zeer veel mogelijk!!

Wat zijn de kosten?

Ik hanteer voor groepen een uurtarief van €70,- per uur, exclusief BTW, voor groepen van 15 tot 40 personen. Zie verder de prijslijst voor een volledig overzicht.  In het bedrag is voorbereidingstijd inbegrepen.  Wist u overigens dat workshops voor het koor volledig aftrekbaar zijn en zo zeer voordelig kunnen uitpakken?

Nieuwsgierig geworden of meer informatie?

gerdinetuinstra@gmail.com of bel:  06-12874359.